Personální obsazení Ústavu lékařské biologie a genetiky

Vysokoškoláci

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

přednosta ústavu
Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail: cervinka@lfhk.cuni.cz
tel: +420 495 816 493
fax: +420 495 816 495

OSOBNÍ STRÁNKAProf. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

odborný asistent, tajemník
Ústavu lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail: rudolf@lfhk.cuni.cz
tel: +420 495 816 393


RNDr. Věra Králová, Ph.D.

odborný asistent
Ústavu lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail: kralovav@lfhk.cuni.cz
tel: +420 495 816 284


RNDr.Veronika Hanušová, Ph.D.

Odborný asistent
Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail: hanusovav@lfhk.cuni.cz
tel: +420 495 816 284


RNDr. Ladislava Schröterová, Ph.D

odborný asistent
Ústavu lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail: schroteroval@lfhk.cuni.cz
tel: +420 495 816 284


Mgr. Kateřina Caltová (Brigulová), Ph.D.

odborný pracovník
Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail: brigulovak@lfhk.cuni.cz
tel: +420 495 816 442


MUDr. Stanislav John

asistent
Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail: stanislav.john@gmail.com


Ing. Kateřina Řezáčová


Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail: rezacok@lfhk.cuni.cz
tel: +420 495 816 383


Mgr. Jana Reichlová

laborantka
Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail: vranovaj@lfhk.cuni.cz
tel: +420 495 816 253

mateřská dovolenáStředoškoláci

Jitka Seifertová

laborantka
Ústavu lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail: seifertovaj@lfhk.cuni.cz
tel: +420 495 816 253


Marcela Laláková

sekretářka
Ústavu lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail: lalakovam@lfhk.cuni.cz
tel: +420 495 816 494


Veronika Hovorková

laborantka
Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail:
tel: +420 495 816 253


Studenti v doktorském studijním programu

Mgr. Ilona Fátorová


Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail: fatorova@fhnk.cz

Diseratační práce: Optimalizace buněčného koncentrátu k transplantaci periferních progenitorových buněk.Mgr. Filip Vrbacký


Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail: vrbacky@fnhk.cz

Disertační práce: Studium nových prognostických faktorů u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií.Mgr. Soňa Benešová (Volencová)


Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail: volencovas@lfhk.cuni.cz
tel: +420 495 816 471

Disertační práce: Biologický účinek organické formy selenu na buňky kolorektálního karcinomu.MUDr. Stanislav John


Ústav lékařské biologie a genetiky, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze

e-mail: stanislav.john@gmail.com

Disertační práce: Biologická charakteristika buněk kolorektálního karcinomu v modelech in vitro a její využití při  individualizaci terapie.Ing. Kateřina Řezáčová


Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail: rezacok@lfhk.cuni.cz
tel: +420 495 816 383


Mgr. Kristýna Čáňová


Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail: canovak@lfhk.cuni.cz
tel: +420 495 816 383


Studenti v doktorském studijním programu (ukončili studium)

Mgr. Alena Víšková


Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail: alena.viskova@generi-biotech.com

Disertační práce: Nespecifická buněčná odpověď po aplikaci RNA interference.

Studium ukončeno.Mgr. Kateřina Caltová (Brigulová)


Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail: brigulovak@lfhk.cuni.cz
tel: +420 495 816 442

Disertační práce: Účinky doplňků stravy na proliferační aktivitu buněk pěstovaných in vitro.

Obhájila v prosinci 2013.Mgr. Hana Andělová


Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail:

Disertační práce: Studium interakcí eukaryotních buněk s intracelulárními bakteriemi (Francisella tularensis)

Studium ukončeno.Mgr. Martin Brychta


Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail:

Disertační práce: Analýza proteinového profilu prokaryotické buňky v průběhu interakce s host. eukaryotickou buňkou po její imun. aktivaci.

Studium ukončeno.Mgr. Blanka Hartmanová


Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail:

Disertační práce: Změny genové exprese v plicích po in vivo aerosolové infekci virulentním kmenem Francisella tularensis.

Obhájila v září 2007.RNDr. Věra Králová


Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail:

Diseratační práce: Vliv selenu na růst a proliferaci buněk kolorektálního karcinomu.

Obhájila v červnu 2011.RNDr. Dita Královcová


Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail:

Disertační práce: Průkaz a kvantifikace genové exprese u vybraných genů řídících vstup buňky do apoptózy.

 Obhájila v prosinci 2008.Mgr. Filip Kunc


Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail:

Disertační práce: RNA interference - vztah struktury a účinku.

Studium ukončeno.Mgr. Juraj Lenčo


Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail:

Disertační práce: Charakterizace stresových odpovědí bakterie Francisella tularensis.

Obhájil v září 2007.Mgr. Ondřej Libiger


Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail:

Disertační práce: A simulation-based analysis of chromosome segment sharing among a group of arbitrarily related individuals.

Obhájil v červnu 2011.Mgr. Aleš Mikulka


Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail:

Disertační práce: Proliferace, diferenciace a diagnostika zárodečných kmenových buněk in vitro.

Studium ukončeno.MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf


Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail:

Disertační práce: Mechanismy indukce buněčné smrti v modelu lidského maligního melanomu in vitro.

Obhájil v prosinci 2010.Mgr. Lenka Hubálková


Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

e-mail: hubalkol@lfhk.cuni.cz
tel: +420 495 816 471

Disertační práce: Studium genové exprese v průběhu regenerace jater postižených jaterní steatózou.

Studium ukončeno.Copyright © www.biologie-lfhk.cz, 2006-2019. Všechna práva vyhrazena.
Vstup do administrační zóny. | Internet servis zajišťuje Marek Uhrin.