Výzkum

Publikace

            a) Recentní publikce

Recentní publikace.docx

b) Seznam publikací

Seznam publikací  

Projekty

 

MSM 0021620820

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

Využití experimentálních a klinických modelů metabolických procesů, výživy a farmakoterapie pro rozvoj poznání, klinickou praxi a ke zlepšení kvality života
Průběh řešení: 2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011

 

 

129609 RNDr. Věra Králová Účinky seleničitanu sodného na proliferaci a buněčnou smrt buněk kolorektálního karcinomu s odlišným p53 genotypem
Průběh řešení: 2009  2010  2011

 

 

132808/2008 C Stanislav John

Studium vlivu zinku na proliferaci a buněčnou smrt buněk kolorektálního karcinomu in vitro
Průběh řešení: 2008   2009 2010

 

 

NS/9737-3/2008 MUDr. Iva Sedláková, Ph.D.

Změny chemorezistence/chemosensitivity ovariálních nádorových buněk
Průběh řešení: 2009   2010

 

 

134609 Mgr. Ondřej Libiger Asociační studie v genetice za použití sekvencí DNA a jejich biologických vlastností
Průběh řešení: 2009 2010

 

 

301/06/P047

RNDr. Ladislava Schröterová, Ph.D.

Vliv inositolu hexafosfátu, inositolu a selenu na proliferaci a apoptózu buněk kolorektálního karcinomu
Průběh řešení: 2006   2007   2008

 

 

NR/8768-3/06

doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc.

Klinický význam rozdílu chování čerstvě izolovaných a zmrazených ovariálních nádorových buněk
Průběh řešení: 2006   2007   2008  

 

 

 

 

 

Konference

 

Copyright © www.biologie-lfhk.cz, 2006-2019. Všechna práva vyhrazena.
Vstup do administrační zóny. | Internet servis zajišťuje Marek Uhrin.