Úvod » Galerie » Doporučení pro úpravu a zpracování obrazu

Doporučení pro úpravu a zpracování obrazu

Schopnosti softwaru pro zpracování digitálního obrazu jsou stále propracovanější a zároveň rostou také schopnosti uživatelů při jeho využití.

Některé digitální úpravy dat mohou vést (i bez záměru autora) k tomu, že výsledný obraz není přesnou interpretací originálních dat. Následující dokument je krátkým shrnutím přípustných i nepřijatelných manipulací s obrazem.

Přijatelné úpravy obrazu

 • úpravy jasu, kontrastu či barevnosti aplikované na celý obraz tak, že nedojde ke ztrátě původní informace, a to včetně signálu pozadí.
 • spojení několika zorných polí (nebo pruhů z gelu) musí být naznačeno rozdělující čarou
 • použití filtrů nebo digitální masky na celý obraz pro zvýraznění požadované informace; druh a důvod úpravy musí být uveden v legendě obrazu
 • snížení rozlišení (počtu pixelů) obrazu
 • nelineární úpravy, např. nastavení gamma. Jejich použití musí být uvedeno v popisu obrazu.

Nepřijatelné úpravy obrazu

 • při zpracování dat nesmí dojít k jakékoli úpravě jednotlivého rysu nebo vlastnosti v obraze, tzn. ke zvýraznění, zastření, odstranění, posunutí nebo vložení

  getimg0641.jpg Pruhy na gelech v kroužcích byly uměle přidány, resp. odstraněny. V tomto případě se nejedná o špatnou interpretaci dat, ale o záměrný podvod.


  getimgd575.jpg
  Zlaté částice byly na levém obrázku ručně vybarveny černou barvou (čímž se změnila intezita původního signálu), navíc byla odstraněna nespecifická skvrna pozadí na původním obrázku.
 • nadměrná úprava kontrastu a jasu

  getimg3234.jpg Vlevo je originální fotografie. Druhá z leva je tatáž fotografie po přiměřeném zvýšení kontrastu a jasu. U třetí fotografie byl kontrast zvýšen natolik, že slabý pruh na gelu úplně zmizel.
 • skládání několika zorných polí dohromady bez toho, aby to bylo zřejmé

  getimge8ec.jpg Výrazným zvýšením kontrastu (viz pravá fotografie) lze odhalit, že prezentovaná fotografie fluoresceního mikroskopu je poskládána z několika zorných polí.
 • zvyšování rozlišení (počtu pixelů) fotografie. Vytváří se tím informace, která v původních datech nebyla
Všechny fotografie použité na této stránce jsou převzaty od Rossner M., Yamada K.M. (J Cell Biol, Vol. 166, Num. 1, 2004).
Copyright © www.biologie-lfhk.cz, 2006-2019. Všechna práva vyhrazena.
Vstup do administrační zóny. | Internet servis zajišťuje Marek Uhrin.